Tillsammans skapar vi en digital och hållbar framtid. Gå med i nätverket och ta del av vår digitala verktygslåda som hjälper dig att skapa en hållbar IT.


Ett initiativ av och för den svenska IT-branschen

Digitaliseringen är ett av våra kraftfullaste verktyg i en hållbar framtid. Men då behöver vi göra det på ett hållbart sätt så att vi inte skapar en ny klimatutmaning.

Vad är CIOCO2?

Initiativet CIOCO2 syftar till att ta fram och samla konkreta verktyg för att hjälpa företag och organisationer att skapa en hållbar IT-miljö.

Verktygen omfattar mätmetoder, tankesätt och frågeställningar som kan hjälpa till i arbetet. Nätverket består av branschorganisationer och företag som tillsammans utbyter kunskap, idéer och verktyg för att tillsammans minska svensk ITs klimatpåverkan och göra den såväl miljömässigt som socialt hållbar.

Vem är initiativet till för?

Som namnet antyder fokuserar initiativet på  CIOer och andra i IT ledningen. Fokus ligger även på att få hållbarhetschef och IT ledning att kroka arm i frågan hållbar IT.

Vill du engagera dig och bidra? Gå med i dag så kan vi tillsammans hjälpas åt för att skapa en hållbar framtid inom svenskt företagande.CIOCO2 Toolbox

 

I CIOCO2 Toolbox samlar vi en rad verktyg såsom mätmetoder, praktiska tillämpningar, beräkningsmodeller
och andra verktyg som kan hjälpa dig som arbetar med att utveckla Sveriges IT till en hållbar IT-standard.

Vi stöttar CIOCO2

sv_SESwedish