Molnet

Molnets möjligheter​

Molnet kan för många ses som ett ganska abstrakt begrepp men är i teorin egentligen väldigt enkel. Istället för att alla företag har en egen server så har man skapat serverhallar som många företag och privatpersoner kan koppla upp sig mot och utnyttja hårddiskar, CPUer och GPUer när de väl behövs utan att själv behöva äga, hantera och uppdatera hårdvaran. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv har molnet visat sig vara såväl ekonomiskt mer hållbart som miljömässigt bättre men tecken visar på att molnets abstrakta natur och det faktum att det är enkelt och billigt att spara stora mängder data gärna gör att vi “gömmer och glömmer i molnet”. Så hur mycket bättre är det egentligen med molnet och finns det några mörka baksidor man bör ta i beaktande?Frågor att ställa sig

  • Var hållbarhet en faktor i beslutet kring vilken molnleverantör ni har?
  • Har ni koll på vilken el er molnleverantör använder för serverhallen/hallarna?
  • Har ni koll på vart i världen er molnleverantörs serverhallar ligger?
sv_SESwedish