Lagring

Datalagring & dess miljöpåverkan

Företag och privatpersoner globalt lagrar mer och mer data och det uppskattas att vi 2022 gemensamt skapar ca 2,5 kvintiljoner (2,5 * 10^30) byte dagligen (earthweb). Denna data lagras på enheter, servar och i molnet och det är inte all data som lagras som faktiskt används efter skapande tillfället/första användning och i vissa fall inte alls; så kallad “dark data”. 

Att få koll på vilken data man lagrar, var och hur den lagras, hur länge den lagras och i vilket syfte är positivt inte bara ur aspekten att om man lagrar mindre mängd data behövs bland annat mindre mängd el och mindre mängd hårdvara utan det är även positivt ekonomiskt och informationssäkerhetsmässigt

Frågor att ställa sig

  • Har ni kartlagt vilken data ni samlar in och varför?
  • Har ni policys för rensning som innefattar all data som samlas in och skapas?
  • Har ni en tydlig process för var olika typer av data ni behöver spara skall lagras?

Artiklar & rapporter om lagring

Future energy infrastructure, energy platform and energy storage

Vetenskaplig artikel
Liu, J., Huang, Z., Fan, M., Yang, J., Xiao, J., & Wang, Y. (2022). Nano Energy, 104, Part 4

Tools Towards the Sustainability and Circularity of Data Centers

Vetenskaplig artikel
Hoosain, M. S., Paul, B. S., Kass, S., & Ramakrishna, S. (2022).

Exploring the sustainability challenges facing digitalization and internet data centers

Vetenskaplig artikel
Al Kez, D., Foley, A. M., Laverty, D., Furszyfer Del Rio, D., & Sovacool, B. (2022).

sv_SESwedish