Kultur

Låt hållbarhet bli ett fundament i kulturen​

Kulturen hos ett företag är på många sätt en stor och komplex fråga och påverkas ofta av många olika faktorer. Men oavsett var kulturen kommer ifrån och hur den organiskt och med påverkan har förändrats så styr den allt från vem som anställs, vilka samarbetspartners man väljer att jobba med, hur man driver innovation, var man förväntas jobba, hur man tar möten och hur man reser. Att låta hållbarhet bli en naturlig del i företagskulturen kommer att innebära att alla beslut som tas kommer med eftertanke. 


Frågor att ställa sig

  • Har ni en aktiv hållbarhetsstrategi på företaget?
  • Lyfter ni interna hållbarhetsinitiativ och innovation?
  • Är hållbarhet en fråga för ledningsgruppen?
sv_SESwedish