Hårdvara

Hårdvara som håller

När det kommer till hållbarhet inom IT så är frågan kring hårdvara central. Råvaruframställning, produktion och transport av hårdvara samt kassering av densamma står för en stor del av den miljöpåverkan IT har. Det är inte så svårt att tänka sig när man tänker på mängden enheter (telefoner, laptops, hårddiskar, CPUer, GPUer etc.) som beställs, används och kasseras dagligen i Sverige och globalt.

Samtidigt möjliggör på många sätt hårdvaran för de tekniska språng och innovationer genom den ökade beräkningskraften som den medför, även inom hållbarhetsområdet.

Här kommer vi därför att samla information som belyser hela hårdvaru-livscykeln för att ge insikter om hur hårdvara kan användas på ett mer hållbart sätt.


Frågor att ställa sig

 • Har ni policys för att anställda ska använda sina egna enheter?
 • Har ni en policy kring hårdvaruinköp som innefattar hållbarhet?
 • Har ni underhållspolicys för er hårdvara? (t.ex. Uppdatering, defragmentering)

Expertens insyn i elektronik och cirkulärekonomi

Elektronikens klimat och miljöpåverkan är större än de flesta tror. Trots det, så är elektronikavfall den snabbaste växande avfallsströmmen globalt. Omkring 80% av koldioxidutsläppen från elektronik såsom telefoner och datorer kommer just ifrån produktionen. Därför måste vi kolla alltmer på hur vi hanterar vår elektronik cirkulärt: från att vi köper in, använder och gör oss av med den. Genom att återanvända en laptop kan man
spara 280 kg Co2e jämfört med att producera en helt ny. Samma siffra för en telefon och datorskärm är 55 respektive 520 kg Co2e.


Vi behöver alltså tänka mer cirkulärt kring elektronik där vi måste se på hårdvaran. Samtidigt har all utvinning konsekvenser både socialt och miljömässigt.

Utöver koldioxidutsläppen, kräver även elektronik enorma mängder avfall. Bara för att producera en laptop krävs det ca 1200 kg avfall enligt Avfall Sverige. När vi kollar på de sociala problemen så kan brytningen av materialen och produktionen vara problematiska, speciellt där mineraler utvinns i konfliktdrabbade områden. Ett problem där är att pengar från utvinningen går till att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer att utvinningen sker i förhållanden där det sker tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter enligt Sveriges Geologiska Undersökning.

Presentation av Sebastian Holmström

Sebastian är hållbarhetschef på Inrego, ett bolag som återanvänder hundratusentals IT produkter varje år genom att köpa in, rekonditionera och sälja dem vidare. Inregos arbete syftar till att bygga en cirkulär ekonomi snarare än dagens linjära modell, för att hålla sig inom våra planetära gränser och bana väg för en smartare IT-konsumtion runt om i världen.

Sebastian är expert i den svenska delegationen för cirkulär ekonomi där han även är ordförande i en expertgrupp inom återanvändning. Han har också utsetts till en av Sveriges mest intressanta unga hållbarhetstalanger
under 33 år.

Checklista - 4 saker att börja med

 1. Köp cirkulär elektronik
  Att köpa renoverade produkter är ett alternativ. Inköp av produkter som renoverats är det mest
  miljövänliga alternativet, dådet gör att produkterna kan återanvändas.
 2. Använd din IT-produkt under en längre tid
  Den cirkulära ekonomin fokuserar på återanvändning av produkter och material. Det bästa alternativet är att använda produkter som redan har skapats
 3. Återanvänd
  När du är klar med din dator, gör den tillgänglig för andra! Förläng livslängden på din begagnade utrustning genom att sälja den till en återanvändare som kan se till att den får ett förlängt liv. Inrego kan t.ex. återanvända 95 procent av laptops en andra gång.
 4. Återvinn
  Återvinning är den sista utvägen i den cirkulära ekonomin, se till att alla andra möjligheter för produktförlängning har undersökts först

Sebastians personliga reflektion

Jag har länge intresserat mig av cirkulär ekonomi och hur man kan skapa mer från mindre. Hur kan vi, med samma mängd naturresurser, skapa ett större värde för kunderna både ur funktion och ur det ekonomiska? I dagens linjära ekonomi tar vi upp naturresurser och använder dem snabbt innan vi skrotar dem. Vi måste helt enkelt tänka om!

Det är där mitt intresse kommer ifrån. Att tänka om hur vi lever idag och att skapa framtidens cirkulära lösningar. Det har lett till att jag arbetat med allt från cirkulär ekonomi inom ideella organisationer, kommuner till att nu vara på Inrego. Inom en produkt som elektronik finns det en enorm potential för cirkulär ekonomi. Fördelen för elektronik är att det ofta går att reparera och har ett högt värde. Vilket i sin tur gör att det är ekonomiskt möjligt att reparera, något det inte är för alla produkter. Vissa produkter kostar mer i logistik och arbetstid att reparera än vad en ny produkt kostar.

Genom att skapa cirkulära lösningar som är enklare och billigare för kunderna kan vi snabbt accelerera omställningen. För det måste ske snabbt och det kan vi göra tillsammans.

Artiklar & rapporter om hårdvara

Life Cycle Assessment of ICT

Vetenskaplig artikel
Malmodin, J., Lundén, D., Moberg, Å., Andersson, G., & Nilsson, M. (2014). Journal of Industrial Ecology, 18(6), 829-845.

Ny rapport visar klimatfördelarna med återbruk av IT-utrustning

Pressmeddelande
IVL, Svenska Miljöinstitutet (2022).

Om vi alla hjälps åt kan IT-branschen bli cirkulär

Debattartikel
Aktuell hållbarhet, (2022).

Produktdatabaser: miljöfördelar med återbruk

Rapport
Wranne, J., IVL, Svenska Miljöinstitutet (2020).

Kom igång med hållbar it

Guide
Internetstiftelsen, (2017).

Material footprints of ICT and Entertainment & Media

Artikel
Malmodin J., Bergmark P., Matinfar S. (2018). A high-level estimate of the material footprints of the ICT and E&M sector, ICT for Sustainability 2018. EPiC Series in Computing. Vol. 52, 2018, pp 168-186.

E-waste - major differences between regions

Artikel
Liebmann, A. ICT waste handling: regional and global end-of-life treatment scenarios for ICT equipment, Master of Science thesis, Royal Institute of Technology Stockholm (2015).

Avfall Sverige - Invisible waste

Kommunernas branschorganisation för avfallshantering - The total waste of products – a study on waste footprint and climate cost. Avfall Sverige (2015)

Elavfall & råmaterial: Från miljöfrågor till affärsmodeller

Rapport
Jurate Miliute-Plepiene och Lena Youhanan, IVL Svenska Miljöinstitutet, (2019).

sv_SESwedish