Arbetsplats

Arbetsplats & kontor

Arbetsplatsområdet fokuserar på bland annat på vilken hållbarhetspåverkan remote vs. on-site arbete kan ha, vilka hållbarhetsinsatser man kan göra för att kontorslokalerna ska utnyttjas på ett effektivt och grönt sätt och om man nu vill bidra till energinätet med egenskapad el, hur gör man då? 

Frågor att ställa sig

  • Har ni tagit med hållbarhetsaspekten i beslutet i huruvida ni jobbar på plats eller remote?
  • Har ni resepolicys för att minska klimatpåverkan?
  • Har ni sensorstyrda kontor för att minska förbrukningen?
sv_SESwedish