Produkter och tjänster

Inspirationsföreläsning

Vår inspirationsföreläsning kan ses som en kickstart för hållbarhetsarbetet inom IT-området. Målet med föreläsningen är att ge en vetenskaplig bakgrund till varför området behöver belysas och inspiration till hur ni kan påbörja förändringen mot en mer hållbar IT-organisation. Föreläsningen riktar sig till styrelser, IT-management och hållbarhetsteam.

Pris: 10 000 SEK ex. moms

Hållbarhetsutvärdering – Heldagsworkshop

Gör en utvärdering för att ta reda på var ni befinner er! Vår CIOCO2-analys är framtagen för att skapa en grundförståelse över ert företags hållbarhetsarbete inom IT med fokus på miljöpåverkan. Tillsammans med er utvärderar vi er verksamhet utifrån ett antal kritiska områden och perspektiv. Vi tror att bland annat CIO, hållbarhetschef, IT-driftschef och infrastrukturchef kommer att vara involverade!

Pris: Offert skickas vid förfrågan.

Hållbar projektledare – Workshop

Är du projektledare inom IT?  Då är det här workshopen för dig som vill bidra till och/eller bygga hållbara it-organisationer. Denna workshop belyser den miljömässiga delen av hållbarhetsfrågan inom IT-området. Efter avslutad workshop får du med dig verktyg på hur du som projektledare kan integrera hållbarhet i vardagen och hjälpa de organisationer du möter att bli mer hållbara.

Pris: Offert skickas vid förfrågan.

Hållbar utvecklare – Workshop

Den här workshopen är för dig som jobbar med system- och mjukvaruutveckling och vill bli bättre rustad för att ta hållbara beslut när det gäller teknik och arkitektur. Under denna workshop lär du dig hur du kan inkorporera hållbarhet i din vardag och bidra till hållbara lösningar och processer.

Pris: Offert skickas vid förfrågan.

För mer information och pris kontakta hej@cioco2.com eller fyll i formuläret nedan.

sv_SESwedish