Vad är hållbar IT?

Vad är hållbar IT egentligen?

Internetstiftelsens definition av hållbar IT beskriver två olika delar:

  1. Att använda IT-produkter, men att försöka begränsa dessa produkters negativa påverkan på miljön och på samhället, vilket är kopplat till tillverkning, användning och sluthantering.
  2. Att använda IT-produkter, men då i syfte att begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället som sker inom andra områden än de ovan nämnda.

 

 

sv_SESwedish