Om CIOCO2

Om initiativet CIOCO2

Varför behövs initiativet?

Digitaliseringen är en våra främsta möjligheter till att försöka minimera klimatkonsekvenserna genom att minska våra utsläpp. Under pandemin visade vi dessutom att vi kunde ställa om snabbt. För de flesta kontorsarbetare flyttade arbetet in i hemmet och genom videomöten fortsatte arbetet och de utsläpp som jobbresor tidigare genererat försvann i princip över en natt. 

Men för många av oss som jobbar i IT-branschen, som lägger vårt dagliga fokus att bygga systemlösningar som kan skapa nya digitala tjänster, så har det länge funnits ett skav. Ett skav som handlat om att vi kanske skapar nya miljöbovar. För när vi får höra att streamingtjänsterna genererar större utsläpp än det kommersiella flyget samtidigt som vi fortsätter att skapa tjänster som driver ett ”all ways on”-beteende då är det läge att vi ställer oss frågan. Gör vi rätt? Eller skapar vi nya klimatproblem?

Hur startade initiativet?

Pernilla Ramslöv som är VD för Nox Consulting är inte en person som låter en fråga gnaga, hon agerar. I november ringde Pernilla till Cecilia Hjertzell, VD på Power Woman. 

”Vi måste göra något! Jag fick precis höra att ett digitalt julkort genererar ett större koldioxidutsläpp än om jag skickar ett fysiskt.” 

Detta något blev att kontakta Calle Schultz som också alltid agerar och tillsammans kontaktade vi en grupp CIO-er som vi vet både agerar och känner samma gnag. Ett par veckor senare hölls en första workshop. Det var ett förlösande möte, för precis som hos Pernilla och Maria på NOX Consulting, Cecilia på Power Woman och Calle på AWS så var detta ett skav som vi alla ville agera på. För alla vill göra rätt, alla vill känna sig säkra att vi faktiskt bidrar till en hållbar digitalisering genom hållbar IT. 

Efter det första mötet sa Maja Robertsson på Quant – ”Detta var det absolut bästa mötet på hela året!”

Det svenska branschinitiativet CIOCO2 var därmed fött och sedan dess har vi arbetat med att involvera fler personer, identifiera de områden vi kan och bör fokusera på samt hitta de experter som faktiskt kan vägleda och säkerställa att vi gör aktiviteter som på riktigt är hållbara. 

Professor Mike Hazas vid Uppsala Universitet har varit en viktig person för initiativet genom sin djupa vetenskap inom området. Mike har bistått initiativet genom att säkerställa att vi ringat in de områden där vi initialt kan göra mest nytta genom att agera här och nu. Mike finns även med som bollplank och genom att bistå med de forskning inom dessa områden. 

Staffan Stymne på Tloop är inte bara initiativets energiexpert utan har även namngett det. 

Vad är målsättningen?

Målsättningen med initiativet CIOCO2 är skapa en plattform där ledare inom IT och hållbarhet kan dela och få ta del av tips, kunskap och konkreta verktyg att använda i det dagliga arbetet. IT-branschen har i ryggraden att samarbeta och bygga gemensamma standarder för att utvecklas så snabbt som möjligt och skapa rätt förutsättningar – det är precis denna generositet och samarbetsvilja som gör att vi vet att detta initiativ snabbt kan göra skillnad – för vi gör det alla tillsammans.  Så avslutningsvis vill vi säga initiativ har bara en startpunkt, inget slut. Nu sätter vi igång!

//Initiativtagarna

Initiativet CIOCO2 syftar till att skapa och samla konkreta verktyg för att hjälpa företag och organisationer att bli hållbara inom IT. Verktygen omfattar mätmetoder, tankesätt och frågeställningar som kan hjälpa till i arbetet för att nå klimatneutralitet samt social och ekonomisk hållbarhet . 

Vill du engagera dig och bidra? 
Anmäl dig idag så kan vi tillsammans hjälpas åt för att skapa en hållbar framtid inom svenskt företagande!
Medlemskapet är kostnadsfritt.

Vi är initiativtagare till CIOCO2

Pernilla Ramslöv

CEO NOX Consulting

Carl Schultz

Head of Customer Solutions (EMEA) AWS

Cecilia Hjertzell

CEO Power Woman

Maria Hjorth

IT ansvarig NOX Consulting

CIOCO2 ♡ NyTeknik - Initiativets mediepartner

”Lösningen på hållbarhetsutmaningarna finns hos landets alla ingenjörer och tekniker. Genom att dela erfarenheter går utvecklingen ännu snabbare. Därför tycker jag att CIOCO2 är ett bra och lovvärt initiativ som bidrar till ökad kunskapsdelning mellan företag och organisationer.”

– Christer Björkin, Co-Owner and Commercial Director at Ny Teknik Group

sv_SESwedish