News & inspiration

Under höstens andra CIO Connect utforskade vi tillsammans med Sofia Sirvell, Group CDO Sandvik, Giselher Klauk, Move Area Lead for Sustainable IT på Sandvik och tio av Sveriges ledande CIO:er strategier för att leda organisationer mot grönare praxis. En gemensam insikt är att kommunikation och tydlighet måste vara en självklar grundpelare att stå på för att kunna samarbeta kring hållbar IT, inte bara i organisationen, utan även utanför.  Utöver detta landade vi i ett flertal viktiga insikter för att främja en positiv utveckling av hållbarhetsarbetet:  Baseline Det är viktigt att börja med att skapa en tydlig baseline(förståelse för var företaget står idag) för att sedan kunna styra hållbarhetsarbetet i rätt riktning. För att komma igång snabbare kan en extern partner tas in för att analysera och mäta företagets baseline. För Sandvik gick det fortare och enklare än de först trott. Om de hade gjort samma arbete själva så hade det…

Read more

I dagens digitala era spelar den tekniska infrastrukturen en avgörande roll för såväl företags- som organisationers framgång. Samtidigt ökar medvetenheten om IT’s påverkan på vår miljö vilket gör att behovet för att integrera hållbarhetsperspektivet i IT-organisationen ökar. Det blir inte bara viktigare att säkerställa att den tekniska infrastrukturen är robust och pålitlig, utan även att den är miljövänlig och hållbar över tid. För att uppnå det målet är en nyckelfaktor att välja rätt leverantörer och partnerskap som kan hjälpa till att uppnå en mer hållbar IT-miljö. När det gäller hållbarhetsperspektivet och IT-infrastruktur finns det två områden att titta närmare på när det kommer till val av leverantörer: Lagring (energiförbrukning)   En av de viktigaste faktorerna att överväga när man väljer IT-leverantörer är att se till deras energianvändning och koldioxidavtryck. Datacenter och serverhallar kräver betydande mängder energi för att drivas och hålla utrustningen sval. När du väljer leverantörer, eller i arbetet med…

Read more

Last week, we conducted our first CIO Connect event - an intimate concept where we gather CIOs to discuss and share experiences on important and current sustainability issues. The first topic was AI development and sustainability, with a focus on how organizations can and should think about being a sustainable and responsible part of AI development. The discussions resulted in several key factors that may be valuable for you as a CIO to consider when working with AI from a sustainability perspective: AI's energy consumption is a sustainability challenge. A significant part of AI development is the energy consumption generated by AI. Training, operating, and deploying an AI system requires enormous amounts of energy, particularly in the form of data centers and electricity. This is a question that needs to be balanced alongside the value that the AI system will generate. Currently, there is a lot of research being done on methods to optimize and reduce AI systems' energy consumption without...

Read more

Eva Listi, former Chief Information Officer at Systembolaget, has long been passionate about sustainability, which has been a key focus for Systembolaget. When the company needed to switch to a new IT solution for their cash register systems, it was obvious that sustainability should be integrated into the requirements specification. The piles of discarded receipts found in the trash cans of stores all over Sweden bothered Eva, and when it was time to update the stores' IT systems, she decided that sustainability should be a central theme throughout the project. "We noticed that more and more customers didn't want receipts, and we thought that there must be a better way to solve this," says Eva. With their new integrated cash and payment solution, Systembolaget has managed to save 10 tons of paper, reduce costs, and improve the daily lives of employees. The biggest challenge was the legal aspect, as customers are required by law to be offered a receipt with their purchase. However, by questioning traditional approaches and being innovative together, they were able to find a solution...

Read more

When it comes to corporate responsibility and efforts to reduce their environmental impact, the concepts of Scope 1, 2, and 3 have become increasingly relevant. These terms originate from the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), which is the most widely accepted standard for understanding, identifying, and calculating a company's greenhouse gas emissions in order to implement targeted measures to reduce them. The emissions primarily consist of the greenhouse gases Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4), and Nitrous Oxide (N2O), all of which contribute to the greenhouse effect and ongoing climate change. Applying the concepts of Scope 1, 2, and 3 to IT involves examining and managing the environmental impact associated with IT-related activities within an organization. From a sustainability perspective within IT, Scope 1, 2, and 3 can be described as follows: Scope 1 (Direct emissions): This includes the direct emissions from IT activities owned or controlled by an organization. Examples of Scope 1 emissions within...

Read more

7 Myths Busters on Sustainable IT Guest blogger Niklas Sundberg As we navigate the ever-evolving landscape of technology, the concept of sustainability has emerged as a vital aspect of IT operations. Sustainable IT not only focuses on reducing environmental impact but also enhances efficiency and promotes responsible resource management. However, several myths surrounding this crucial topic need to be addressed. In this post, I aim to debunk seven common misconceptions about Sustainable IT. Myth 1: Sustainable IT is too expensive and not cost-effective. Reality: On the contrary, sustainable practices in IT can significantly reduce costs in the long run. Organizations can achieve substantial savings in electricity bills and equipment upgrades by optimizing energy consumption, streamlining operations, and implementing efficient hardware. Myth 2: Sustainable IT slows down technological advancements. Reality: Sustainable IT is not a hindrance to progress but encourages innovation. For example, businesses can simultaneously improve performance and reduce environmental…

Read more

Pernilla Ramslöv, founder of CIOCO2 & CEO of Nox Consulting In the fall of 2021, the initiative CIOCO2 was established by several influential decision-makers in the Swedish business community to raise awareness about the climate impact of the IT industry. Today, CIOCO2 is driven by NOX Consulting, led by Pernilla Ramslöv, who shares the purpose of the initiative and its vision. How did the CIOCO2 initiative come about? - The seed for CIOCO2 was planted when I learned that a digital Christmas card has a greater environmental impact than a physical one. This turned out to be not entirely true, but it sparked a lot of thoughts and questions about the carbon footprint we create in our constantly digital presence. When I delved deeper into the subject and found research stating that the carbon footprint of the information and communication technology (ICT) sector is as large as the aviation industry, it made me feel that we in the IT industry must do something. In just a few days...

Read more

Anders Gunnarsson, Managing Partner at Gartner Consulting During the CIOCO2 conference in February, Anders Gunnarsson, Managing Partner at Gartner Consulting, was one of the speakers, sharing some of the trends and challenges he sees in sustainability and IT. We interviewed Anders to capture his perspectives, thoughts, and tips in this area. Why do you want to be a part of CIOCO2? I believe that sustainable IT is an extremely important theme, and I have had the opportunity to participate in both of the conferences that have been held. As the world's largest tech analysis firm, it is relevant for us to be a part of one of the major trends right now, which is sustainability. The purpose of the CIOCO2 network, to connect sustainability and IT, is something that I personally want to engage in. What trends in sustainable IT do you currently see in the market? One clear trend is that...

Read more

I en tid då klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och akuta söker företag och organisationer över hela världen efter sätt att minska sin klimatpåverkan och bli mer hållbara. Inom IT-branschen är detta en särskilt viktig fråga, eftersom den bidrar till hög energiförbrukning och ökade växthusgasutsläpp. Allt fler IT-organisationer börjar nu inse vikten av att arbeta med hållbar IT och minska sin miljöpåverkan, men det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Med input och erfarenheter från många av våra CIO-medlemmar i CIOCO2-nätverket har vi därför tagit fram ett antal tips hur man kommer igång med ett hållbarhetsfokus i sin IT-organisation. Gör en utvärdering av ert nuläge Det första steget mot hållbar IT är att skapa en nulägesbild över er verksamhet. Med frågor som Hur jobbar ni med hårdvara, lagring, hur ser era leverantörsavtal ut, vilket avtryck har er arbetsplats, hur utvecklar ni mjukvara med mera kan ni…

Read more

Visste du att en Iphone genererar 61kg koldioxidutsläpp för att bygga? Och att en laptop kräver 4,5 gånger mer? Medvetenheten om hur it-produkter påverkar vår miljö negativt ökar och det är en av anledningarna till att intresset för cirkulär IT växer. Cirkulär IT kan definieras som en process där IT-resurser, inklusive hårdvara, programvara och data, används, återanvänds så länge som möjligt och sedan återvinns, vilket minskar behovet av att producera nytt.

Read more

10/17
en_GBEnglish