Category Archives: Okategoriserade

Johan Thell, Teknik och utvecklingsschef på Bjäre Kraft. Foto: Mette Ottosson Bjäre Kraft är ett energi- och kommunikationsföretag i nordvästra Skåne med uppgift att förse samhället med el- och stadsnät med hjälp av fiberanslutningar. Som ekonomisk förening är Bjäre Krafts uppgift att skapa medlemsvärde och ge tillbaka till samhället, vilket både skapar förutsättningar och sätter förväntningar på att ha ett fokus på miljöfrågor och bidra till klimatomställningen. Johan Thell är teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft sedan 6 år tillbaka. För några år sedan började Johan få upp ögonen för det klimatavtryck som hårdvara, komponenter och andra infrastruktur-kritiska beståndsdelar genererar, i både produktion och frakt över “halva jordklotet”. Det blev startskottet för att ta en ny riktning för Bjäre Kraft gällande samarbete med leverantörer och inköp av produkter. Lågt koldioxidavtryck viktigare än lågt pris Bästa möjliga kvalité till lägsta möjliga pris är ofta det som dominerar vid inköp av nya…

Read more

Vi genomförde nyligen vår tredje CIO Connect – ett intimare koncept där vi samlar CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Denna gången hade vi bjudit in Karin Hedlund, CIO på Axfood, som delade med sig av hur de har implementerat hållbar IT i deras affärsmodell samt på vilket sätt deras hållbarhetsarbete leds.  Samtliga CIO:er var överens om att det finns många olika sätt att leda hållbarhetsarbetet i en organisation. Vad som passar bäst skiljer sig såklart mellan vad olika organisationer har för förutsättningar och arbetssätt. Det finns både fördelar och nackdelar med att centralisera eller att decentralisera. Vi har nedan listat några resonemang från diskussionen: Centraliserat – ansvaret ligger hos en individ eller enhet Att arbeta centraliserat innebär att hållbarhetschefen eller hållbarhetsenheten sätter mål och ser till att de uppfylls dem i hela organisationen. En stor fördel med att centralisera arbetet är…

Read more

Mikael Franzén är sedan 2019 CIO på Svenska Spel, som har målet att vara klimatneutrala till år 2030. Med en techavdelning på 400 anställda driver Mikael en minst sagt viktig förändringsresa med hållbar IT i fokus för att kunna bidra till såväl Svenska spels vision som en mer hållbar värld. Vi har intervjuat Mikael för att fånga hans perspektiv, lärdomar och utmaningar under denna resa.

Read more

Gästskribent Håkan V. NIlsson, Independent Senior Consultant EU:s nya regler för hållbarhetsredovisning CSRD är en bra illustration av hur IT-organisationer kan agera mera hållbart genom att bidra själva och att möjliggöra för hela organisationen att uppfylla regelverket. De nya redovisningsreglerna börjar gälla för vissa organisationer räkenskapsåret 2024. I realiteten berörs de flesta organisationer på något sätt då reglerna täcker hela värdekedjan för de berörda organisationerna. En del IT-organisationer har redan en ”backlog” och stora projekt för att möjliggöra redovisningen, andra har börjat fundera på sina åtgärder och andra undrar kanske vad det är och hur vi hamnade här? Utökad hållbarhetsrapportering som en del av årsredovisningen Den 5 januari 2023 började EU:s ”Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) att gälla. Detta är en del av EU:s tillväxtstrategi från 2019 ”The Green Deal” som syftar till att göra EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.…

Read more

Under höstens andra CIO Connect utforskade vi tillsammans med Sofia Sirvell, Group CDO Sandvik, Giselher Klauk, Move Area Lead for Sustainable IT på Sandvik och tio av Sveriges ledande CIO:er strategier för att leda organisationer mot grönare praxis. En gemensam insikt är att kommunikation och tydlighet måste vara en självklar grundpelare att stå på för att kunna samarbeta kring hållbar IT, inte bara i organisationen, utan även utanför.  Utöver detta landade vi i ett flertal viktiga insikter för att främja en positiv utveckling av hållbarhetsarbetet:  Baseline Det är viktigt att börja med att skapa en tydlig baseline(förståelse för var företaget står idag) för att sedan kunna styra hållbarhetsarbetet i rätt riktning. För att komma igång snabbare kan en extern partner tas in för att analysera och mäta företagets baseline. För Sandvik gick det fortare och enklare än de först trott. Om de hade gjort samma arbete själva så hade det…

Read more

I dagens digitala era spelar den tekniska infrastrukturen en avgörande roll för såväl företags- som organisationers framgång. Samtidigt ökar medvetenheten om IT’s påverkan på vår miljö vilket gör att behovet för att integrera hållbarhetsperspektivet i IT-organisationen ökar. Det blir inte bara viktigare att säkerställa att den tekniska infrastrukturen är robust och pålitlig, utan även att den är miljövänlig och hållbar över tid. För att uppnå det målet är en nyckelfaktor att välja rätt leverantörer och partnerskap som kan hjälpa till att uppnå en mer hållbar IT-miljö. När det gäller hållbarhetsperspektivet och IT-infrastruktur finns det två områden att titta närmare på när det kommer till val av leverantörer: Lagring (energiförbrukning)   En av de viktigaste faktorerna att överväga när man väljer IT-leverantörer är att se till deras energianvändning och koldioxidavtryck. Datacenter och serverhallar kräver betydande mängder energi för att drivas och hålla utrustningen sval. När du väljer leverantörer, eller i arbetet med…

Read more

Förra veckan genomförde vi vårt första CIO Connect – ett intimare koncept där vi samlar CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Först ut var temat AI-utveckling och hållbarhet, med fokus på hur organisationer kan och bör tänka för att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt vara en del av AI-utvecklingen. Diskussionerna landade i flera viktiga nyckelfaktorer som kan vara värdefulla för dig som CIO att tänka på när man jobbar med AI utifrån ett hållbarhetsperspektiv: AI’s energiförbrukning är en hållbarhetsutmaningEn väsentlig del av AI’s utveckling är den energiförbrukning som AI generarar. Att träna, drifta och produktionssätta ett AI-system kräver enorma mängder energi, framför allt i form av datacenter och el. Det här är en fråga som behöver balanseras sida vid sida med det värde som AI-systemet ska generera. Idag forskas det mycket på metoder för att optimera och minska AI-systems energiförbrukning utan…

Read more

Eva Listi, f.d CIO på Systembolaget Hållbarhet har länge varit på Systembolagets agenda och en fråga som Eva Listi (tidigare CIO) brinner för. När bolaget skulle byta IT-lösning för nya kassasystem var det självklart att integrera hållbarhet i kravspecen. De högar med slängda kvitton som fanns i butikernas papperskorgar över hela Sverige skavde hos Eva, och när det var dags att uppdatera butikernas IT-system bestämde hon därför att hållbarhet skulle vara centralt genom hela projektet. – Vi märkte tydligt att fler och fler kunder inte ville ha kvitton, och tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att lösa det på, säger Eva. Med sin nya integrerade kassa-och betalningslösning har Systembolaget lyckats spara 10 ton papper, minska sina kostnader och förbättra vardagen för anställda. Den största utmaningen var juridiken, då kunder enligt lag måste erbjudas kvitto vid köp. Men genom att ifrågasätta traditionella förhållningssätt och vara innovativa tillsammans så löste…

Read more

När det gäller företags ansvar och insatser för att minska sin påverkan på miljön, har begreppen Scope 1, 2 och 3 blivit allt mer relevanta. Dessa termer kommer från Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) som är den mest vedertagna standarden för att förstå, identifiera och beräkna företags utsläpp av växthusgaser och sin tur kunna genomföra riktade insatser för att minska utsläpp. Utsläppen består primärt av växthusgaserna Koldioxid CO2, Metan CH4 och Lustgas N20 som alla bidrar till växthuseffekten och de pågående klimatförändringarna. När det gäller att applicera begreppen Scope 1, 2 och 3 på IT så innebär det att undersöka och hantera miljöpåverkan som är kopplade till IT-relaterade aktiviteter inom en organisation. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom IT kan Scope 1, 2 och 3 beskrivas på följande sätt:  Scope 1 (Direkta utsläpp): Hit räknas de direkta utsläppen från IT-aktiviteter som ägs eller kontrolleras av en organisation. Exempel på Scope 1-utsläpp inom…

Read more

7 Myths Busters on Sustainable IT Guest blogger Niklas Sundberg As we navigate the ever-evolving landscape of technology, the concept of sustainability has emerged as a vital aspect of IT operations. Sustainable IT not only focuses on reducing environmental impact but also enhances efficiency and promotes responsible resource management. However, several myths surrounding this crucial topic need to be addressed. In this post, I aim to debunk seven common misconceptions about Sustainable IT. Myth 1: Sustainable IT is too expensive and not cost-effective. Reality: On the contrary, sustainable practices in IT can significantly reduce costs in the long run. Organizations can achieve substantial savings in electricity bills and equipment upgrades by optimizing energy consumption, streamlining operations, and implementing efficient hardware. Myth 2: Sustainable IT slows down technological advancements. Reality: Sustainable IT is not a hindrance to progress but encourages innovation. For example, businesses can simultaneously improve performance and reduce environmental…

Read more

10/21
sv_SESwedish