Author Archives: Maria Hjorth

Digitalisering, elektrifiering och hållbarhet är de tre saker som står högst upp på de flesta bolags agenda. Men allt för sällan drivs dessa frågor som en gemensam agenda trots att de hör ihop.  Idag står IT-industrin för mer än 3% av koldioxidutsläpp och minst 9% av den globala energiförbrukningen och i takt med den ökade digitaliseringen kommer dessa siffror bara att öka. Trots detta är det oerhört få bolag som tar hållbarhetsaspekten i beaktande när man tar fram ett business case för IT-investeringar och trots att digitaliseringen ofta nämns som klimatets räddning så riskerar vi istället bygga upp ytterligare en klimatutmaning! Det är dags att vi som verkar inom IT-industrin och leder IT-organisationer tar vårt ansvar och börjar integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete.  Det handlar om var och hur vi lagrar data men lika mycket om hur vi rensar och slänger data, den rådande email-kulturen, vilka bildformat, mängden rörliga…

Read more

1/1
sv_SESwedish