Author Archives: Lisa Hartikainen

Pernilla Ramslöv, initiativtagare CIOCO2 & VD Nox Consutling Under hösten 2021 grundades initiativet CIOCO2 av flera ledande beslutsfattare i svenskt näringsliv för att öka medvetenheten om IT-branschens klimatpåverkan. Idag drivs CIOCO2 av NOX Consulting, med Pernilla Ramslöv i spetsen, som här delar med sig om syftet med initiativet och dess vision. Hur kom det sig att initiativet CIOCO2 startades? – Ett frö till CIOCO2 såddes när jag fick höra att ett digitalt julkort har större miljöpåverkan än ett fysiskt. Det här visade sig sedan inte vara helt sant, men det väckte mycket tankar och frågetecken kring vilket klimatavtryck vi skapar i vår ständigt digitala närvaro. När jag grävde djupare inom området och fann forskning som säger att det klimatavtryck som ICT (information and communication technology)-sektorn står för är lika stort som flygindustrin, fick det mig att känna att vi som verkar i IT-branschen måste göra något. På bara dagar hade…

Read more

Anders Gunnarsson, Managing Partner på Gartner Consulting Under CIOCO2-konferensen i februari var Anders Gunnarsson, Managing Partner från Gartner Consulting, en av talarna, och delade med sig av några av de trender och utmaningar han ser inom hållbarhet och IT. Vi har intervjuat Anders för att fånga hans perspektiv, tankar och tips inom området. Varför vill du vara en del av CIOCO2? Jag tycker att hållbar IT är ett oerhört angeläget tema, och jag har fått chansen att delta på båda konferenserna som har genomförts. Vi är ju världens största analysföretag inom tech, och därför är det relevant för oss att vara en del av en av de stora trenderna just nu, vilket är hållbarhet. CIOCO2-nätverkets syfte, att få fler att sy ihop hållbarhet och IT, är något som jag själv gärna engagerar mig i.  Vilka trender inom hållbar IT ser du just nu på marknaden? En tydlig trend är att…

Read more

I en tid då klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och akuta söker företag och organisationer över hela världen efter sätt att minska sin klimatpåverkan och bli mer hållbara. Inom IT-branschen är detta en särskilt viktig fråga, eftersom den bidrar till hög energiförbrukning och ökade växthusgasutsläpp. Allt fler IT-organisationer börjar nu inse vikten av att arbeta med hållbar IT och minska sin miljöpåverkan, men det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Med input och erfarenheter från många av våra CIO-medlemmar i CIOCO2-nätverket har vi därför tagit fram ett antal tips hur man kommer igång med ett hållbarhetsfokus i sin IT-organisation. Gör en utvärdering av ert nuläge Det första steget mot hållbar IT är att skapa en nulägesbild över er verksamhet. Med frågor som Hur jobbar ni med hårdvara, lagring, hur ser era leverantörsavtal ut, vilket avtryck har er arbetsplats, hur utvecklar ni mjukvara med mera kan ni…

Read more

Visste du att en Iphone genererar 61kg koldioxidutsläpp för att bygga? Och att en laptop kräver 4,5 gånger mer? Medvetenheten om hur it-produkter påverkar vår miljö negativt ökar och det är en av anledningarna till att intresset för cirkulär IT växer. Cirkulär IT kan definieras som en process där IT-resurser, inklusive hårdvara, programvara och data, används, återanvänds så länge som möjligt och sedan återvinns, vilket minskar behovet av att producera nytt.

Read more

4/4
sv_SESwedish