Author Archives: Cecilia Hjertzell

Johan Clausén, CIO på Skandia, är en eldsjäl inom hållbarhet och driver agendan för Skandias hållbarhetsarbete inom IT. Johan är även en av eldsjälarna i CIOCO2-nätverket och delar generöst med sig av sina egna erfarenheter, vilket också ligger helt i linje med hans syn på att driva förändring och förbättring. Johans devis är att om vi lär av varandra så kan vi påverka och driva förändring genom att efterfråga samma saker och verka för att hitta lösningar på våra gemensamma problem. En klok reflektion från Johan är att det är rätt få saker inom IT som är rena affärshemligheter. Många av de processer, ansvarsområdenoch frågeställningar som Johan driver tillsammans med sin organisation är i grunden affärsgeneriska. Kravställningen på systemlösningar, upphandlingar och avtal är frågor för de flesta CIO-er utan att ha direkt koppling till den unika affären. För Johan är det därmed naturligt att tänka samarbete kring dessa frågor. Samarbete är det som Johan lyfter fram…

Read more

På CIOCO2-konferensen i november 2022 delade Niklas Sundberg SVP & CIO ASSA Abloy Global Solution med sig av lärdomar från sitt eget arbete med att sätta en hållbar IT-strategi för bolaget. Vid sidan av sin roll som SVP och CIO på Assa Abloy har Niklas dessutom skrivit boken ”Sustainable IT Playbook for Technology Leaders: Design and implement sustainable IT practices and unlock sustainable business opportunities” som lanserades i slutet av 2022 och nu finns att köpa via Amazon.  När Niklas började sitt arbete med att definiera en hållbar IT-strategi började han med att läsa in sig på den kunskap som redan fanns att tillgå. Han insåg dock snabbt att utmaningen var än större än han kunnat föreställa sig. Även med en global kartläggning blev insikten att det i princip inte fanns någon kunskap att ta del av och inga Thought Leaders att luta sig emot. Så istället för att bygga…

Read more

Professor Mike Hazas är professor vid Uppsala universitet och har sedan starten av CIOCO2 stöttat som rådgivare med det vetenskapliga perspektivet kring ICT-sektorns klimatpåverkan. På CIOCO2-konferensen den 28 september 2022, delade Mike med sig av forskningen och tydliggjorde det akuta behovet av att minska vår datahunger, såväl globalt som i Sverige för att ICT-sektorn inte ska blir en av de stora miljöbovarna. Dataskam borde vara lika etablerat som flygskam är en av många slutsatser vi kunde ta med oss från Mike. Professor Mike Hazas flyttade förra året med sin familj från England, där han bedrivit sin forskning de senaste 20 åren kring ICT och dess klimatpåverkan. Ursprungligen kommer Mike från USA, via England och vidare till Uppsala universitet och en professur vid fakulteten för Informations Teknologi. Bland Mikes publikationer finns bl a Escaping unsustainable digital interactions: Toward ”more meaningful” and ”moderate” online experiences Just måttlighet är något av en nyckelparameter…

Read more

Den 28 september höll CIOCO2 sin första konferens när +100 CIO-er samlades på Skandias huvudkontor i Stockholm. En av konferensens talare var Maja Robertsson, CDO Quant Service. Maja var nytillträdd CDO när CIOCO2-nätverket träffades för första gången i december 2021. Hon blev starkt engagerad och beslutade sig för att nyttja sina första 100 dagar att bland annat sätta en hållbarhetsagenda för sin enhet, något som även fick starkt bifall hos olika intressenter i bolaget.  Utgångspunkten var enkel för Maja – ”Quant Service arbetar med outsourcing av industriellt underhåll och bidrar därmed till hållbar produktion hos våra kunder. Men för mig var frågan vad vi själva gör för att vara hållbara”, säger Maja. Med inspiration från Johan Clausén, CIO Skandia, som genomfört digitala städdagar i samband med GDPR och då insett hur stor lagringsmängd som gick att minska, så fick städning bli en av utgångspunkterna i konceptet Quant greenDigi som det…

Read more

Pernilla Ramslöv grundar CIOCO2

Är det mer klimatsmart att skicka fysiska än digitala vykort? Frågan fick Pernilla Ramslöv, vd och grundare av it-konsultutförmedlaren NOX Consulting, att grotta ner sig i it-branschens klimatpåverkan. Resultatet chockade henne. Nu har hon startat initiativet CIOCO2 för att få branschen att vakna. Läs hela artikeln på Dagens Industri

I en krönika i Miljö & Utveckling lyfte Camilla Lindberg, medlem i YSP och kundansvarig på energiuppföljningstjänsten Mestro den utmaning som många CIO-er står inför. Hur kartlägger och mäter jag den energi som vi nyttjar för serverhallar, både on premise och i molnet. Vi vet att många medlemmar i CIOCO2 brottas med att hitta en bra lösning för detta och inte minst säkerställa att hela tiden minska energiåtgången. Men ett bra första steg är att öka medvetenheten kring problematiken. Läs hela krönikan här

6/6
sv_SESwedish