Vad säger dagens CIO:er om AI och Hållbarhet?

Vad säger dagens CIO:er om AI och Hållbarhet?

Förra veckan genomförde vi vårt första CIO Connect – ett intimare koncept där vi samlar CIO:er för att diskutera och dela erfarenheter kring viktiga och aktuella frågor inom hållbarhetsområdet. Först ut var temat AI-utveckling och hållbarhet, med fokus på hur organisationer kan och bör tänka för att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt vara en del av AI-utvecklingen. Diskussionerna landade i flera viktiga nyckelfaktorer som kan vara värdefulla för dig som CIO att tänka på när man jobbar med AI utifrån ett hållbarhetsperspektiv:

AI’s energiförbrukning är en hållbarhetsutmaning
En väsentlig del av AI’s utveckling är den energiförbrukning som AI generarar. Att träna, drifta och produktionssätta ett AI-system kräver enorma mängder energi, framför allt i form av datacenter och el. Det här är en fråga som behöver balanseras sida vid sida med det värde som AI-systemet ska generera. Idag forskas det mycket på metoder för att optimera och minska AI-systems energiförbrukning utan att förlora dess prestanda.

Starta smått
AI-projekt är i sin natur svåra att planera till fullo från början, eftersom många möjligheter, risker och utmaningar kommer under projektets gång. Det är därför klokt att börja i liten skala med små datamängder och enkla problem, och sedan arbeta i korta iterationer. Det ger er en möjlighet att utvärdera och lära under projektets gång. En bra tumregel är att se AI-projekt som ett utvecklingsprojekt och följa ”normala och sunda” utvecklingsprinciper.

Mindre modeller kan skapa stor företagsnytta
Små AI-modeller får ibland mindre uppmärksamhet, men de kan ofta leverera stor nytta. Nya metoder för att optimera processorkraften kan göra det värdefullt att överväga mindre och i sin tur energisnålare AI-modeller.

Köpa eller bygga?
Det finns både fördelar och nackdelar med att köpa färdiga AI-system kontra att bygga egna interna. Beslutet liknar det som måste tas när det gäller att bygga egna IT-system eller köpa in dem. Det viktiga är att ge utrymme för att utvärdera de positiva och negativa aspekterna av båda delarna.

Leverantörskrav
För dig som tar in AI-verktyg utifrån har du alltid möjlighet att kravställa information om energiförbrukningen från dina leverantörer. Detta kan både gälla den faktiska förbrukningen, men även var leverantörens energi kommer från. Du har också möjligheten att påverka och öka medvetenheten hos dina leverantörer kring vad du som beställare värderar, i detta fall en mer hållbar energilösning och förbrukning. 

Sammanfattningsvis är frågan om AI och hållbarhet en central frågeställning för alla CIO:er som inom de kommande åren planerar att nyttja AI-verktyg. Det handlar om att hitta sätt att utveckla och implementera AI-lösningar som inte bara är effektiva och innovativa, utan också miljövänliga och hållbara över tid. Genom att utveckla strategier som minskar AI-systemens koldioxidavtryck och ökar energieffektiviteten har du som CIO möjlighet att ta ansvar för att minska teknikens negativa klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish