Ett hållbart Sverige behöver hållbara IT-lösningar

Ett hållbart Sverige behöver hållbara IT-lösningar

Digitalisering, elektrifiering och hållbarhet är de tre saker som står högst upp på de flesta bolags agenda. Men allt för sällan drivs dessa frågor som en gemensam agenda trots att de hör ihop. 

Idag står IT-industrin för mer än 3% av koldioxidutsläpp och minst 9% av den globala energiförbrukningen och i takt med den ökade digitaliseringen kommer dessa siffror bara att öka. Trots detta är det oerhört få bolag som tar hållbarhetsaspekten i beaktande när man tar fram ett business case för IT-investeringar och trots att digitaliseringen ofta nämns som klimatets räddning så riskerar vi istället bygga upp ytterligare en klimatutmaning! Det är dags att vi som verkar inom IT-industrin och leder IT-organisationer tar vårt ansvar och börjar integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete. 

Det handlar om var och hur vi lagrar data men lika mycket om hur vi rensar och slänger data, den rådande email-kulturen, vilka bildformat, mängden rörliga filmer och hur många typsnitt vi använder på hemsidan, hur många säljande e-postutskick marknadsavdelningen skickar ut varje dag eller vecka, hur vi gör våra inköp av hårdvara – ny eller återbrukad och hur vi återvinner den gamla, att vi använder grön energi till våra serverhallar men lika mycket hur vi kravställer på leverantören kring spillvärmen de släpper ut.

Listan kan göras lång med processer, metoder, angreppssätt och kultur som behöver förändras för att vi ska bidra till en mer klimatsmart värld. Men lika viktigt är att vi har förstått att det finns en vilja att göra rätt hos den som ansvarar för IT, men att det saknas tydliga sätt och verktyg att mäta, beräkna och underbygga initiativ som fokuserar på hållbarhet istället för enbart effektiviseringar.

Vårt initiativ syftar till att skapa en samlingsplats för de verktyg som CIO:er och IT-organisationer kan behöva för att skapa hållbar IT. En plats, ett forum och ett nätverk för att dela kunskap, idéer, konkreta verktyg och validerade lösningar. Vi vet att både kunskapen och många av verktygen finns – vårt bidrag blir att hitta och samla dem och att se till att Sveriges duktiga och kompetenta IT-bransch får tillgång till dem och tillsammans kan säkerställa att vi bygger en digitalisering som blir det viktiga fundamentet i ett hållbart Sverige. 

Genom detta initiativ som görs tillsammans med institutioner och organisationer som driver dessa frågor i yttersta framkant och inte minst med personer i ledande positioner i svenska bolag som kan bli förebilder för en hel bransch, så är vi övertygade att vi kan göra en stor skillnad, bli ett föregångsland för resten av världen och bidra till en ljusare framtid för vår planet.

Bli medlem i CIOCO2 här: https://cioco2.com/blimedlem/ (självklart kostnadsfritt!)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish